Doświadczenie

Praca w centrum telefonicznym

Praca w centrum telefonicznym

Planując karierę zawodową, możemy mieć różne marzenia i oczekiwania. Praca w call center raczej rzadko wybierana jest jako wymarzona. Owszem, są osoby szczególnie predestynowane do takiej pracy – to głównie osoby przebojowe, łatwo nawiązujące kontakt z innymi i posiadające łatwość precyzyjnego wysławiania się. Dla większości praca w call center jest jednak jedynie przystankiem, przed dalszą karierą zawodową. Czy słusznie? Czy praca w call center faktycznie słusznie ma opinię pracy dla studentów? Niekoniecznie i nie zawsze. Praca w call center ma swoje zalety. Jedną z nich są elastyczne godziny pracy. Jako że w pracy w call center zwykle nie oczekuje się od nas jakiegoś większego doświadczenia, więc i zarobki nie są zbyt wysokie, choć też nie jest to regułą. Nagradzana jest skuteczność i wyniki, więc najlepsi mogą na pracy w call center zarobić wcale nieźle. Ponadto często firmy w ramach awansów wewnętrznych poszukują wśród personelu call center osób na wyższe stanowiska. Praca w call center może być więc jedynie startem do dalszej kariery zawodowej i to startem nie wymagającym zmiany pracodawcy. Jak wszędzie, tak i tu warto się przykładać. Uznać można, że opinia o pracy w call center jest nieco niesprawiedliwa. Wszystko zależy od konkretnej firmy i danej osoby, ale dla wielu praca w call center może okazać się czymś więcej, niż tylko sposobem na przeczekanie do czasu pojawienia się lepszej oferty pracy.