Zdobycie pracy

Czym jest praca organiczna?

Czym jest praca organiczna?

Pojęcie pracy organicznej funkcjonuje już od pozytywizmu, kiedy to po raz pierwszy ten typ pracy zost5ał zastosowany przez Dezydery’a Chłapowskiego. Do najbardziej znanych postaci, stosujących pracę organiczną uznaje się między innymi Bolesława Prusa, Elizę Orzeszkową, Karola Marcinkowskiego czy Aleksandra Świętochowskiego.

Główne cele pracy organicznej

Głównym celem pracy organicznej jest założenie, że społeczeństwo stanowi jedną wspólną jednostkę, która łącząc siły jest w stanie wypracować dobro całego narodu. Takie podejścia do pracy z założenia miało się przyczynić do poprawy nie najlepszej ówcześnie sytuacji gospodarczej. Pozytywiści prezentowali bardzo silne przekonanie co do tego, że każdy z obywateli powinien podejmować pracę na rzecz wspólnego dobra. Byli również przekonani o tym, że nawet niechęć do pracy ze strony jednej osoby mogłaby przynieść fatalne skutki dla krajowej gospodarki.

Brak pracy w Małopolsce? Sprawdź oferty pracy na portalu regionalnym www.malopolskainfo.pl w Krakowie i okolicy.

Praca organiczna w czasach pozytywizmu była bardzo silnie powiązana z pracą u podstaw, w której niezwykle istotną rolę odgrywało dokształcanie pochodzącego z niższych sfer społeczeństwo. Dzięki temu zyskali nie tylko szansę powolnego wyjścia ze swojego ubóstwa, ale również stanowili coraz większą społeczność, oddającą się w pełni idei pracy organicznej.

Współczesna wersja pracy organicznej

Tak naprawdę dziś mało kto już zdaje sobie sprawę z tego, czym jest i na jakich filarach opiera się praca organiczna. Czasy jej największej popularności i intensywnego rozkwitu datuje się bowiem na początek XIX wieku. Dziś, choć już bezpośrednio nie istnieje zasada pracy organicznej, to jednak nie do końca świadomie znaczna część przedsiębiorstw (szczególnie tych większych o znaczącym zasięgu działania) działa w pewnym stopniu stosując zasady pracy organicznej. Chodzi tu przede wszystkim o stawianie na umiejętność pracy w zespole tak, aby każdy z pracowników łącząc wzajemnie siły stanowił dla firmy dużą wartość. Pracując razem, firmowa społeczność odnosi sukcesy, co daje im nie tylko prestiż, ale i pozwala firmie na osiągnięcie efektownych zysków.